GRAMMOFON-MISSIONEN

68.34$

Choose currency

Description

GRAMMOFON-MISSIONEN – Svensk Jesusmusik estetik 1960–1990
Av Carl-Henrik Olsson och Stefan Kéry

Multilingual (English and Swedish) hardcover art book.

Denna  utförliga coffee table bok tar en djupgående visuell tillbakablick på de fantastiska konstnärliga uttrycken och grafiken i den så kallade svenska grammofon-missionen. Boken presenterar den största samlingen svenska kristna skivor från 1960–1980-talen som någonsin samlats med 777 skivomslag, många av dem extraordinära privatutgåvor. Fullspäckad med intervjuer, omslagstexter och tidigare opublicerade foton som både beskriver missionsarbetets framgångar och vedermödor i levande detalj. Denna skrift dokumenterar och hyllar den svenska Jesuspop rörelsen och är en häpnadsväckande redogörelse över dess utförande, konst och musik. Med ett förord av Johan Kugelberg och extra intervjutexter av Emil Karlsson.

“…Loven herren med blues och jazz och symfoniorkestrar, med negro-spirituals och med Beethovens femma, med gitarrer och xylofoner, loven honom med grammofoner och bandspelare…”

GRAMMOFON-MISSIONEN – Swedish Jesus Music Aesthetics 1960 – 1990
By Carl-Henrik Olsson and Stefan Kéry

This lavish coffee table book takes an in-depth visual look back at the amazing art and graphics of the so-called Swedish Gramophone Mission. The book presents the largest collection of Swedish Christian records from the 1960s -1980s ever amassed featuring 777 record covers, many of them extraordinary and surreal private/custom pressings. Jam packed with lots of interviews, liner-notes and previously unpublished photos describing both the success and tribulations of the mission in vivid detail. This collection documents and celebrates the Swedish Jesus Pop movement and is a striking record of its execution, art, and music. With a preface by Johan Kugelberg and additional interviews by Emil Karlsson.

“…Praise the lord with blues and jazz and symphony orchestras, with negro spirituals and with Beethoven’s Fifth, with guitars and xylophones, praise him with gramophones and tape recorders…”

Media: Hardcover Book
Pages: 328
Language: Multilingual (English and Swedish)